Tres portes a móns de meravella

Els carrers, les notícies, semblen avorrits i gastats? Tres llocs a explorar i recuperar la curiositat i capacitat d’astoramentEl museu de la meravella perduda

Descobreix coses oblidades en el món que ens envolta
Recupera coses oblidades en el món dins teu
Revela coses oblidades que no es troben en aqust món
lostwonder

The Proceedings of the Athanasius Kircher Society

Per perpetuar les sensibilitats i recerques de Athanasius Kircher, S.J. Els nostres interessos s’extenen al meravellós, al curiós, al singular, a l’esotèric, a l’arcà, i a vegades a la difosa frontera entre el plausible i l’implausible. kircher

 


El museu de la polsSantuari que acull el fora de lloc, l’oblidat i l’espuri des de 2006

dust